Sobre Arkia

logo arkia bo

Els fons familiars que no ingressen en un arxiu públic queden oblidats i sense cap tractament arxivístic,  fet que suposa un greu perill desaparició o dispersió. Considerem que aquests arxius que moltes famílies conserven a casa seva són un tresor que cal tractar i difondre.

Amb el projecte Arkia volem superar les barreres de la inèrcia i el desconeixement, i incidir en la conservació, tractament i difusió d’aquests arxius. Conscienciem i assessorem els propietaris de la necessitat de conservar els seus fons familiars en bones condicions físiques, tenir-los controlats i crear continguts a partir d’ells, normalment al seu domicili i amb la seva col·laboració. Aquesta tasca és prèvia i independent del fet que un dia el propietari es decideixi a ingressar el seu fons en un arxiu públic.

En últim terme la nostra missió és la difusió cultural i la cura del patrimoni com a mode de contribució al creixement de les persones i a la cohesió social.

Anuncis