Sobre el blog

Aquest blog és el diari de l’esforç creatiu d’obrir nous camins de reflexió, difusió i acció referent a la documentació de família que moltes persones guarden a casa seva, un be cultural que passa desapercebut fins i tots als professionals.

Em pregunto què hem d’aportar els arxivers a la tasca de conservació, creixement i valorització d’aquests arxius familiars. Avui dia la majoria d’accions van encaminades a l’ingrés d’aquests fons en un arxiu públic, però hem de reconèixer que aquesta solució no pot ser global. Davant la nostra capacitat per anar més enllà, molts fons familiars desapareixen, són venuts o trossejats. Per evitar-ho, quina ha de ser l’actuació necessària que hauria d’aportar l’arxivística?

Penso que ens hem de posar al costat dels propietaris i ajudar-los a ser conscients del valor del seu arxiu i de les seves possibilitats de difusió, i a prendre decisions referents a la conservació i el control dels documents.

Anuncis