Sobre l’autor

foto ceci

Cecília Vallès i Botey. Sóc Llicenciada en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona i he realitzat el Graduat Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona.

He treballat com a arxivera a l’Arxiu Nacional de Catalunya, la Fundació Media de la Universitat Pompeu Fabra i l’Ajuntament de Barcelona. Actualment em dedico de manera especialitzada als fons privats: al tractament d’arxius familiars i patrimonials, d’entitats privades i d’associacions.

Poso l’èmfasi en la tasca de conscienciació del valor dels arxius familiars i en la necessitat d’intervenir per la seva conservació i tractament arxivístic. També realitzo activitats de difusió a partir de l’estudi dels fons: publicació de nous continguts en la xarxa i articles en diferents revistes, creació de webs familiars, trobades de descendents en diferents ciutats amb itinerari cultural, exposició gràfica, presentació audiovisual i audició musical…  Aquesta tasca inclou la prospecció en altres arxius, transcripció de documents d’època medieval i moderna, confecció de genealogia, entrevistes, redacció d’història familiar etc.

Alhora treballo a temps parcial com a professora interina d’ensenyament secundari del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Com a secretària de l’associació Cercle Històric Miquel Biada desenvolupo tasques de comunicació i documentació en el projecte de Centre de Referència del Ferrocarril a Mataró, i el de Preservació del Patrimoni Industrial Ferroviari.

Publicacions recents:

El fons de la Junta de Museus de Catalunya, Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya nº 18, 2007 (amb Àngels Bernal)

El archivo de William Mackenzie, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, RENFE, 2009

Marià Vallès i Vallès, arxiver de la Diputació de Barcelona (1893-1919), ESAGED, 2014

El teatre de les Piques de Manresa, Revista Dovella, Centre d’Estudis del Bages, 2015

Anuncis