Endreça els teus papers, fes-ne arxiu

M’ha agradat molt el treball publicat per l’arxiu de Girona per Celebrar el Dia internacional dels arxius de 2013, titulat Què es recordarà de nosaltres?, que vol ser una guia plena de consells per estructurar el propi arxiu personal i desar-lo en les millors condicions. Aquest document està escrit per diversos arxivers, dirigit per Lluís-Esteve Casellas de l’Arxiu Municipal de Girona.

La principal qualitat és que és breu i pràctic. Fa servir un llenguatge planer i entenedor, accessible a tots aquells que no tenen una connexió especial amb el mon dels arxius. No hi ha gaires prolegòmens teòrics, i cada apartat acaba amb un resum en forma de decàleg sobre el que cal fer i el que no s’ha de fer.

M’encanta que es situa en la realitat de les persones d’avui dia, que viuen en un entorn digital i generen documents digitals, i proposa noves pràctiques per l’adequada conservació de les fotos digitals i videos familiars, i dels propis escrits redactats a l’ordinador.

Fa una crida d’atenció a les qüestions de seguretat, autoria i guarda de la intimitat de la documentació digital.

Ofereix una senzilla classificació per organitzar els documents, tant en paper com digitals, abans de la seva ordenació i instal·lació en carpetes: documents administratius d’identificació personal (DNI, passaport, llibre de família…), acadèmics (títols acadèmics, butlletins de notes…), professionals (contractes laborals, nòmines, currículum…), patrimonials (escriptures de propietat, contractes de venda o lloguer…), econòmics (contractes i llibretes de comptes corrents, factures, rebuts…), sanitaris (assegurances mèdiques, informes mèdics, radiografies…), documents d’àmbit privat (correspondència, fotografies, assegurances de vida, diaris personals…).

En definitiva, dóna unes eines que posen fàcil a qualsevol persona endreçar els seus papers i estructurar-los com a arxiu.

M’ha agradat molt perquè és una mostra pràctica de com es crea el fons familiar: quan un membre de la família decideix desar ordenadament els seus papers. Aquest punt de vista convida a entendre el fons familiar com una suma de molts fons personals (encara que hi ha fons personals que no són familiars perquè no es generen ni desen en el context familiar). A la llarga aquest arxiu personal formarà part de l’arxiu familiar. Només faltarà que un altre parent de la següent generació decideixi conservar-lo, potser enriquir-lo, … i ja tenim el fons familiar!. No cal insistir en com facilitarà als descendents el coneixement de la història de la família!

Valoro molt positivament que els autors han sabut projectar la seva saviesa arxivística a la realitat social de fora de les seves oficines. Com conclou amb satisfacció l’arxiver riudellotenc Joan Boadas i Raset, aquesta guia “ha servit també per evidenciar una vegada més que l’Arxiu és un servei públic, obert al conjunt de la població i que treballa per donar resposta a les necessitats de la ciutadania”.

Enhorabona, Arxiu Municipal de Girona!

Anuncis